Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile Hukuku toplumun temel taşını oluşturan aile kavramının sürdürülmesi sırasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözüm yollarıyla ilgili hükümleri barındıran bir hukuk dalıdır. Her aile yapısı toplum için büyük bir önem taşımaktadır. Ailenin bir bütün halinde kalabilmesi, tolum barışının sağlanarak huzurlu ve mutlu yaşamın temin edilebilmesinde önemli bir unsurdur. Aile içinde yaşanan sorunlar, toplumda yaşanan sorunların ana kaynağını oluşturmaktadır. Aile hukuku aile içi düzende meydana gelen sorunları hukuk kuralları içerisinde çözebilmeye zemin oluşturmaktadır. 4751 sayılı Türk Medeni hukukuna dahil olan bir hukuk dalı olan aile hukuku çeşitli alt konuları kapsamaktadır.

  • Nişanlanma
  • Evlenme,
  • Boşanma,
  • Evlat edinme şartları,
  • Velayet
  • Nafaka,
  • Vesayet,
  • Mal paylaşımı,
  • Kayyımlık

Aile hukukuna giren konular arasında yer almaktadır. Bu konularda yaşanan sorunlar sebebiyle aile birliğinin bozulması durumunda kanun hükümleri uyarınca gerekli görülen müdahaleler yapılmaktadır.

Aile Hukuku evlilik yoluyla sağlanan aile birliğinin dışında, ortak yaşam sürdüren kişiler arasında çıkabilecek sorunlar açısından da yol göstericidir. Türk hukuk sisteminde yasal olmayan evlilikler konusunda herhangi bir kural veya açıklama olmamasına rağmen, bu ilişkiler sonucunda meydana gelen çocukların hakları konusu Aile hukuku bağlamında ele alınan konular arasında yer almaktadır. Her çocuk evlilik veya evlilik dışı doğmuş olmasına bakılmaksızın hukuk önünde eşit haklara sahiptir. Aile hukuku yaşanabilecek aile içi şiddet olayları, kaçırmalar, çocuk istismarları gibi kadın ve çocuğun tüm haklarıyla ilgili tüm durumlarla ilgili olarak, uluslararası sözleşme ve iç hukuk yapılanmalarından yararlanmaktadır.