Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret hukukutacirlerin sahip olduğu yasal hakları koruma altına alan bir hukuk birimidir. İşletme sahipleri ve alıcılar için son derece önemli olan ticaret hukukunun iyi bilinmesi kişilerin haklarını bilmesi açısından oldukça önemlidir. Ticaret hukuku oldukça geniş kapsamlıdır, ticaret ile alakalı tüm faaliyetleri düzenler. Aynı zamanda ticaret hukukunun borçlar hukuku ile oldukça benzerlik gösterdiğini söylemek mümkündür. Ancak ticaret hukuku ve borçlar hukukunun bazı keskin hatlar sebebiyle ayrı düştüğü durumlar mevcuttur. Ticaret hukuku 1957 tarihli Medeni Kanun kapsamında yer alan Türk Ticaret Kanununca uygulanmaktadır. Hem ülkede hem de kişiler arasındaki üretim ve tüketim dengesini sağlayan ticaret hukukunun önemi oldukça büyüktür.

Ticaret Hukuku Neden Önemlidir?

Ticaret hukuku, insanların ticari ilişkilerinde meydana gelen sorunları düzenleyerek mağduriyetlerin giderilmesini sağlar. Bu konuda ticaretin bir ülke için önemi düşünüldüğünde ticaret hukukunun iyi işlemesinin yararı hem ülke bazında hem de kişiler bazında önemi oldukça büyüktür. Ticaret hukuku teoriden çok pratik bir disiplin olması sebebiyle sürekli olarak yenilenir ve güncellenir. Bu sebeple ticaret hukuku alanında hizmet veren avukatların söz konusu alanda uzman olması oldukça önemlidir. Aynı zamanda ticaret hukuku sadece ülke sınırları içerisindeki ticaret anlaşmazlıklarına bakmaz, bu konuda uluslararası alanlarda yaşanan ticari anlaşmazlıklarda da ticaret hukukunun mevzuatları uygulanmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı ticaret hukukunun başlı başlına bir hukuk disiplini olduğunu söylemek mümkündür.